(Polski) Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki