Scroll down!

Contact

If you want to get in touch with us, please use the form on the right.

  • North Food Polska S.A.
  • Al. Solidarności 36
  • 25-323 Kielce
  •  +48 41 334 77 00
  • VAT No: 959 15 05 646
  • REGON: 292457948
  • BDO: 000042798
  • District Court in Kielce, 10th Commercial Division of the National Court Register (KRS), reg. no. 0000289192
    Share capital paid in full: 56,800,000.00 PLN

Use the reporting platform

We’ll take care of every case!

Reporting procedure [open]

Password: NORTHFOOD

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
Informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, 25-232 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289192, kapitał zakładowy w kwocie: 56.800.000 zł opłacony w całości, NIP: 959-150-56-46.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie przekazane w formularzu kontaktowym.
3. Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas niezbędny do jego realizacji celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.