(Polski) Ogłoszenie dotyczące sprawozdawczości za 2019 rok