Scrolluj niżej!

Kontakt

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, skorzystaj z formularza po prawej stronie.

  • North Food Polska S.A.
  • Al. Solidarności 36
  • 25-323 Kielce
  •  +48 41 334 77 00
  • NIP: 959 15 05 646
  • REGON: 292457948
  • BDO: 000042798
  • Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr: 0000289192
    Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 3 921 900 PLN

Skorzystaj z platformy do zgłaszania nieprawidłowości

Zajmiemy się każdą sprawą!

Procedura zgłoszenia: [pobierz]

Hasło: NORTHFOOD