Barbara Paduch

Pracę w North Food Polska S.A. rozpoczęłam w 2003 r, niedługo po otwarciu pierwszej restauracji North Fish, na stanowisku samodzielnej księgowej. Wraz z rozwojem sieci rozwijałam się również ja. W pierwszych latach pracy postawiłam na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W efekcie w 2007 r. awansowałam na stanowisko głównej księgowej. Owocem zaangażowania oraz ciężkiej pracy przez kolejne lata było powierzenie mi przez Zarząd w 2019 r. pełnienia obowiązków dyrektora finansowego. Zostałam też powołana na jednego z prokurentów spółki.

W pracy w North Food cenię sobie z jednej strony stabilność zatrudnienia, a z drugiej różnorodność wyzwań, z jakimi stykam się na co dzień. Wynika to z ciągłego rozwoju firmy oraz z uczestnictwa w nowych projektach.  Dbałość o standardy w firmie oraz zmieniające się otoczenie gospodarcze motywuje mnie do ciągłego szukania coraz lepszych rozwiązań w zakresie obszaru, za który odpowiadam.

Dodatkowo przyjazna i pełna wzajemnego szacunku atmosfera w firmie na każdym szczeblu powoduje, że z przyjemnością spędzam każdy dzień w pracy.