Zmiana statutu Spółki

Zarząd North Food Polska spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu ustępu 6 do artykułu 24 Statutu, która to czynność została objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 […]

Czytaj więcej

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd North Food Polska spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, które to czynności zostały objęte protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020 roku sporządzonym […]

Czytaj więcej