Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Zarząd North Food Polska spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, które to czynności zostały objęte protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2020 roku sporządzonym […]

Czytaj więcej