Informacje o prowadzeniu przez PKO BP BM rejestru akcjonariuszy Spółki