Scrolluj niżej!

FACEBOOK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły znajdziesz poniżej:

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest North Food Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, e-mail: rodo@northfood.pl

2.    Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – z uwagi, iż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. prowadzenia strony fanpage w portalu Facebook, przekazywania tą drogą informacji na temat produktów administratora danych osobowych oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń z tym związanych.

3.    Uzasadniony interes przetwarzania

W naszym prawnie usprawiedliwionym interesie leży dostarczanie informacji o usługach, które potencjalnie mogą zainteresować Klientów.

4.    Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dotyczące zamieszkania (np. adres), kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), finansowe dane identyfikujące (np. numer rachunku bankowego).

5.    Odbiorcy danych

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (tzw. podmiotom przetwarzającym, np. agencjom marketingowym), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie.

6.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.    Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej do czasu przedawnienia roszczeń.

8.    Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)   prawo do sprostowania swoich danych,

c)    prawo do usunięcia danych,

d)   ograniczenia przetwarzania danych,

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)     prawo do przenoszenia danych.

9.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Informacja o źródle danych

Twoje dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych  – z portalu Facebook

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów.